STICHTING ANTHROOPOS   AMSTERDAM

Doelstelling

  • het uitgeven, vertalen en verspreiden van een eigen filosofische (wijsgerig antropologische) basistekst*
  • het geven van een nieuwe impuls aan en het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de filosofie (wijsgerige antropologie)
  • het mondeling en schriftelijk uitwisselen van informatie en kennis op dat gebied (b.v. het fungeren als denktank, het uitbrengen van adviezen¬† en het aanbieden van trainingen) en het aanzetten tot en het stimuleren van de dialoog en het publieke debat daarover
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
Engels (English) Nederlands (Dutch)
 

* Een nieuwe filosofie van de mens
   & het humanisme

      Auteur: Hans L.M. Dassen

      ISBN 978 90 8666 191 6

      De Engelse vertaling werd gepubliceerd in 2013
      (ebook: www.booxstore.nl)

 
 

CONTACT 
Breelaan 53  1861 GD Bergen  Nederland  info@anthroopos.com  +31653263950  zie ook www.gastsprekers.nl

DONATIES EN SCHENKINGEN
Bankrekening 42.44.04.680 (IBAN: NL42ABNA0424404680  BIC/SWIFT: ABNANL2A) t.n.v. Stichting Anthroopos, Amsterdam